Kalite Bilgi Yönetim Sistemi

DOKÜMAN ARŞİVİ

Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Sürecine Ait Formlar

Dış Kaynaklı Dokümanlar

Döner Sermaye, Ürün ve Hizmet Sunumu Ana Sürecine Ait Formlar

Eğitim ve Öğretim Ana Sürecine Ait Formlar

Esas ve Usuller

İdari ve Destek Ana Sürecine Ait Formlar

İş Akışları

Kanun / Yönetmelikler

Kurum Genelgeleri

Listeler

Planlar

Prosedür

Raporlar

Rehber

Rehber ve Kılavuzlar

Standartlar

Stratejik Yönetim Ana Sürecine Ait Formlar

Talimatlar