Türkiye’de Mobil Sağlık Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar ve Mobil Sağlık Uygulamalarının İncelenmesi

Araştırma Problemi: Günümüzde mobil cihazlarda kullanılabilecek pek çok sağlık uygulaması olmasına rağmen bu uygulamaların istenilen sonuçları sağlayıp sağlayamadığı ve mobil sağlık konularında yapılan akademik çalışmaların sistematiği tartışılan bir konudur.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, mobil sağlık alanında Türkçe literatürde yayımlanan akademik çalışmaların sistematik bir şekilde incelemesini yapmak ve mobil cihazların uygulama marketlerinde yer alan sağlık kategorisindeki uygulamalara yönelik çıkarımlarda bulunmaktadır.

Yöntem: Araştırmada ikincil kaynaklardan veriler toplanarak sistematik bir inceleme yapılmıştır. “Mobil Sağlık” anahtar kelimesiyle; TRDizin, DergiPark, Ulakbim ve Google Scholar platformlarında yapılan aramada listelenen 82 akademik çalışma incelenmiştir. Sağlıkla ilgili mobil uygulamalara yönelik veriler, mobil uygulama marketlerinin (AppStore, GooglePlay) sağlıkla ilgili kategorilerinde yayınlanan ve popülerliği yüksek olan uygulamalar üzerinden sistematik bir değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamında, mobil sağlık konusunda Türkçe literatürde yayımlanmış akademik çalışmalar; çalışmanın türü, alanı ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Mobil uygulamalara yönelik genel bir tarama yapıldıktan sonra tıp ve sağlık alanında yayınlanan uygulamalar; yüklenme sayısı, uygulama popülerliği, yorum sayısı, yayıncı bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerine göre incelenmiş, mobil sağlık uygulamalarının kullanım amaçları ve kullanıcıya sağladığı faydaya göre kategorize edilerek çalışmanın bulguları ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirilerek Türkiye’de mobil sağlık üzerine yapılan akademik çalışmalar ve mobil sağlık uygulamalarının mevcut durumu ortaya konmuş ve mobil sağlık konusunda geliştirme önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mobil Sağlık, Mobil Sağlık Uygulamaları, Dijital Sağlık

Yayın Türü: Uluslararası Kongre Bildirisi

Yayın Adı: Academic Studies on Mobile Health in Turkey and Investigation of Mobile Health Applications

Yayın Yeri: 7. International Health Sciences and Management Conference

Yayın Evi: Üsküdar Üniversitesi

Yayın Tarihi: Ekim 2022

ISBN: 978-605-87853-7-3

Sayfa: 43-48

Bildiri Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir