Sosyal Medyanın Sağlık İletişimindeki Yeri

Sağlık alanındaki bilgi ihtiyacının karşılanması, günümüzde pek çok farklı kaynaktan gerçekleştirilebilmektedir. Şüphesiz bu kaynakların en sık kullanılanları arasında internet ve sosyal medya araçları gelmektedir. İnsanların sağlıkla ilgili bilgi ihtiyaçlarını bu araçları kullanarak karşılıyor olması da sağlıkla ilgili bilgi sunanları bu araçları kullanmaya yöneltmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık iletişimi çerçevesinde sosyal medya araçlarının kullanım durumunu incelemek, sosyal medya aracılığıyla oluşturulacak sağlık iletişimi mesajlarının istenilen sonuçları vermesi için nasıl bir strateji belirlenmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda sağlık sektöründeki bazı kuruluşların sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımlar ve etkileşim oranları incelenerek içerik analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Sosyal Medya, Sağlık Mesajı

JEL Sınıflandırması: I10, I11, I19

Yayın Adı: Sosyal Medyanın Sağlık İletişimindeki Yeri

Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:13 Sayı:2

Yayın Türü: Makale

Sayfa Numarası: 25-39

Yayın Tarihi: Mayıs, 2015

Makalenin Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir