Sosyal İnovasyon: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi

Özet

Ekonomi, politika, çevre ve işletme gibi birçok alanda önemi artarak devam eden sosyal inovasyon kavramı, sürdürülebilir yaşam sağlamak adına; erişilebilir toplum, sosyal refah, fırsat eşitliği ve toplumsal yenileşimi sağlama çabası olarak tanımlanabilir. Sosyal inovasyon, dünyada artan toplumsal problemler karşında daha etkili ve verimli çözümlerin sunulabilmesi için giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal inovasyon alanında ulusal yazında yapılan akademik çalışmaları sistematik bir literatür taramasıyla incelemektir. Bu amaçla TRDizin, DergiPark Akademik, Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve Google Akademik platformları taranarak başlığında ve/veya anahtar kelimelerinde sosyal inovasyon kavramları geçen 83 akademik çalışma bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sosyal inovasyon kavramının ülkemizde yakın bir geçmişi olduğu ve özellikle son 3 yıldır daha fazla tartışılmaya başladığı, en çok makale türünde çalışmaların yapıldığı, akademik yayın dışında 2 TÜBİTAK Projesi ve 8 kitabın yer aldığı görülmektedir. Araştırma kapsamında sosyal inovasyon alanında ulusal yazında yayımlanmış akademik çalışmaların; türü, alanı, konusu, anahtar kelime dağılımları, yazar sayısı, atıf sayıları ve araştırma metodolojisi gibi kriterler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları sosyal inovasyon alanında yapılacak diğer çalışmalara kaynak sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, Bibliyometrik Analiz, Ulusal Yazın

Yayın Türü: Uluslararası Kongre Bildirisi

Yayın Adı: Sosyal İnovasyon: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi

Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi

Yayın Evi: International Science and Art Research Center (ISARC)

Yayın Tarihi: Aralık 2022

ISBN: 978-625-6404-20-5

Sayfa: 339-351

Bildiri Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir