Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler: Fârâbî

Yaklaşık olarak 870 yılında Kazakistan’da bulunan Farab şehrinde dünyaya gelen ve kelimenin tam anlamıyla bir filozof olan Fârâbî, mantık ve matematiğe yaptığı katkılarla Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” olarak anılan, İslam dünyasında ilk kez siyaset felsefesinden bahsederek, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi önemli müslüman alimleri başta olmak üzere Ortaçağ’daki pek çok batılı filozofu ve bilgini etkileyen Fârâbî, pek çok alanda eser bırakmış İslam tarihinin en önemli filozof ve bilginlerinden birisidir.

Bu çalışmada, Fârâbî’nin hayatı hakkında bilinen temel bilgiler aktarıldıktan sonra, eserlerinden yola çıkılarak temel bilimsel düşüncelerine yer verilmiş ve bu düşüncelerden sağlık sosyoloji konularına yönelik çıkarımlar yapılmıştır.

Yayın Türü: Kitap Bölümü

Yayın Adı: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceleri

Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık

Editör: Prof.Dr. Ramazan ERDEM

Yayın Tarihi: Aralık 2020

ISBN: 978-625-406-807-2

Sayfa: 17-28

Kitabı Satın Almak İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir