Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Günümüzdeki pek çok sektörde standart haline gelmeye başlayan kalite kavramı sağlık sektöründeki uygulamalarda da yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin aldıkları sağlık hizmetlerindeki kalite algısının nasıl oluştuğunu belirlemektir. Kalite algısını oluşturan unsurları belirlemek adına evren olarak belirlenen Süleyman Demirel Üniversitesi ‘nde bir uygulama yapılmıştır. Örnekleme dahil olan öğrencilerin sağlık kurumlarından bekledikleri kalite ile gerçekte algıladıkları kalite arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu algıyı oluşturan faktörlerin neler olduğuna ilişkin veriler anket çalışması ile toplanmıştır. Her ne kadar üniversite öğrencilerinin sağlık hizmetleri alma sıklıkları az olsa da, çalışma sonuçlarının sağlık sektöründeki kalite algısının belirleyicilerini ortaya koymak adına kullanılabilir çıktılar oluşturduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Kalite Algısı

Yayın Adı: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Yayın Yeri: 6. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta

Yayın Türü: Bildiri

Sayfa Numarası: 637-642

Yayın Tarihi: Eylül, 2012

Bildirinin Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir