Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu

Örgütler, sözlü veya yazılı iletişimin yaygın ve hatta zorunlu olduğu ortamlardır. Sözlü iletişimin formel hali kadar informal haline de örgütlerde sıkça rastlanır. Bu yaygın informal iletişim yollarından biri de dedikodudur. Örgüt için değerlendirildiğinde dedikodu, örgüt üyelerinin veya örgütle ilgili herhangi bir bilginin informal bir biçimde değerlendirilmesi süreci olarak özetlenebilir. Bu çalışma ile, alternatif bir iletişim yolu olarak dedikodunun değerlendirilmesi yapılmış, dedikodunun örgüt için özellikle kurumsal sırlar noktasında tehdit unsuru olarak öne çıkmasının yanında, çalışanlar için bir motivasyon ve kaynaşma aracı olabileceği, yöneticiler için de yönetildiği taktirde değişime direnci kırma noktasında faydalı bir araç olabileceği fikirlerine ulaşılmıştır.
Yöneticiler, dedikoduyu engellenemeyen bir gerçek olarak kabul ederek dikkate almalı, bazı noktalarda kontrolünü sağlamak üzerine çalışmalı, gerekli noktalarda dedikoduyu yöneterek örgüt lehine çevirmeli, çalışanlar arasındaki güncel dedikodu konularına ulaşmak suretiyle örgütün iç müşterilerinin memnuniyet ölçümleri de yapılmalıdır. Dedikoduyu bir mücadele cephesi olarak belirlemek veya yok saymak yerine, bir iletişim kanalı olarak kabul ederek hareket etmelidir. Konuyla ilgili taranan literatürden ulaşılan bu sonuçlar çalışma kapsamında tartışılmıs, öneriler sunulmuştur.

Yayın Adı: Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu

Yayın Yeri: 9th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Yayın Türü: Bildiri

Sayfa Numarası:3135-3140

Editörler: Zeki Parlak – İbrahim Güran Yumuşak

Yayın Tarihi: Haziran, 2011

Bildirinin Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir