Optik Sektöründe Kullanılan Pazarlama Stratejileri Isparta İli Örneği

Optik sektörü, hem kullanım oranı bakımında ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri olarak değerlendirilmekte hem de ekonomiye olan katkıları bakımından ticari bir faaliyet olarak görülmektedir. Ülkemizde1980’li yıllardan sonra optik sektöründe ithalata izin verilmesiyle ticari faaliyetler hareketlilik kazansa da günümüzde gözlük kullanım oranı hala düşük rakamlardadır. Bu durum göz sağlığı ve gözlük kullanımı hakkında kamuoyunun yeterli bilgisinin olmadığının da bir göstergesidir. Kamuoyunu bilgilendirme konusunda ulusal olarak Sağlık Bakanlığı’na ve özellikle yerel kapsamda optik firmalarına önemli görevler düşmektedir. Çünkü bu konuda yapılacak çalışmalar optik firmalarının ticari faaliyetlerinin hareketlilik kazanmasına ve dolaylı olarak ekonomiye katkıları olacaktır.

Bu çalışmada, Isparta’da faaliyet gösteren optik firmalarının uyguladıkları pazarlama stratejilerinin neler olduğu, bu stratejilerin ticari faaliyetlere etkisi ve optik sektöründe ki genel sorunlar derinlemesine mülakat yöntemi ile araştırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Göz Sağlığı, Optik Ürün Pazarlama Stratejileri

Çalışma Adı: Optik Sektöründe Kullanılan Pazarlama Stratejileri Isparta İli Örneği

Çalışmanın Sunulduğu Etkinlik: : Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlığı Sempozyumu

Çalışma Türü: Sempozyum Bildirisi

Sunum Şekli: Sözlü Sunum

Sempozyum Tarihi: 13-14 Ekim 2012

Sempozyum Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi

Bildirinin Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir