Sosyal İnovasyon: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi

Özet Ekonomi, politika, çevre ve işletme gibi birçok alanda önemi artarak devam eden sosyal inovasyon kavramı, sürdürülebilir yaşam sağlamak adına; erişilebilir toplum, sosyal refah, fırsat eşitliği ve toplumsal yenileşimi sağlama çabası olarak tanımlanabilir. Sosyal inovasyon, dünyada artan toplumsal problemler karşında Çalışmanın Devamı ›

Türkiye’de Mobil Sağlık Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar ve Mobil Sağlık Uygulamalarının İncelenmesi

Araştırma Problemi: Günümüzde mobil cihazlarda kullanılabilecek pek çok sağlık uygulaması olmasına rağmen bu uygulamaların istenilen sonuçları sağlayıp sağlayamadığı ve mobil sağlık konularında yapılan akademik çalışmaların sistematiği tartışılan bir konudur. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, mobil sağlık alanında Türkçe literatürde yayımlanan Çalışmanın Devamı ›

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Günümüzdeki pek çok sektörde standart haline gelmeye başlayan kalite kavramı sağlık sektöründeki uygulamalarda da yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin aldıkları sağlık hizmetlerindeki kalite algısının nasıl oluştuğunu belirlemektir. Kalite algısını oluşturan unsurları belirlemek adına evren olarak Çalışmanın Devamı ›

Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

Günümüz piyasasında örgütlerin kendilerini çevrelerinde gerçeklesen değişikliklerden soyutlaması düşünülemez. Örgütün faaliyetlerini devam ettirmesi için çevreyi takip etmesi ve uyum sağlaması gereklidir. Örgütün çevresindeki değişikliklere uyum sağlamasındaki başarısı, büyük ölçüde, örgüt üyelerinin değişimi doğru bir şekilde algılamaları ve istenilen şekilde ayak Çalışmanın Devamı ›