İlaç Mümessillerinin Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi

İlaç endüstrisinde yeni ilaç geliştirme için ayrılan maddi kaynaktan çok daha fazlası pazarlama giderleri için harcanmaktadır Doktorlarla ilaç firmaları arasında basit bir tükenmez kalem, küçük bir bloknot veya bir kahve kupası ile başlayan ‘ilişkilerin’, promosyon olarak ‘umreye gönderilme’ boyutuna kadar vardığı haberleri medyada yer almakta ve bu durum genel olarak kamuoyunda ilaç şirketlerine karşı olumsuz bir algı oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı ilaç firmalarının tıbbi mümessiller aracılığıyla hekimleri etkilemek üzere kullandıkları yöntemlerin etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışma kapsamında öncelikle firmaların tıbbi mümessillerine verdikleri eğitimler araştırılmıştır. Bu ön araştırmanın ardından sekiz farklı ilaç şirketinde tıbbi mümessillik mesleğini yapan 10 kişiyle derinlemesine mülakat yapılmış; aldıkları eğitimlerin ve verdikleri promosyonların doktorların reçeteleme kararlarına etki edip etmediği sorgulanmıştır. Makro düzeyde ülke ekonomisine, mikro düzeyde ise insan hayatına ve hakkına olumlu/olumsuz etkileri söz konusu olan bu sürecin hangi temel dinamiklere dayandığı bilimsel platformda tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlaç Firmaları, Reçeteleme, Hekim-Mümessil İlişkisi

Yayın Adı: İlaç Mümessillerinin Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi

Yayın Yeri: 6. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta

Yayın Türü: Bildiri

Sayfa Numarası: 481-486

Yayın Tarihi: Eylül, 2012

Bildirinin Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir