Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

Günümüz piyasasında örgütlerin kendilerini çevrelerinde gerçeklesen değişikliklerden soyutlaması düşünülemez. Örgütün faaliyetlerini devam ettirmesi için çevreyi takip etmesi ve uyum sağlaması gereklidir. Örgütün çevresindeki değişikliklere uyum sağlamasındaki başarısı, büyük ölçüde, örgüt üyelerinin değişimi doğru bir şekilde algılamaları ve istenilen şekilde ayak uydurmalarına bağlıdır. Bu doğru algının oluşturulabilmesinde şüphesiz iletişim en önemli araçlardan biridir. Değişimle alakalı formal yollarla kurulan iletişim çabaları, değişimin istenilen düzeyde algılanmasını sağlamak için yeterli olmayabilir. Çünkü mevcut durumu değiştirmek çoğu zaman değişimden etkilenecek kişiler tarafından istenmeyen, direnç gösterilen bir durumdur. Bu direncin kırılmasında formal iletişimin yanında informal iletişimin oluşturduğu etkiler de hesap edilmelidir. Bu direnç kırılabildiği ölçüde değişim başarılı olacaktır.

Bu çalışmanın amacı, değişim kararlarına karsı örgüt üyelerinin oluşturduğu direncin kırılmasında dedikodu yönetiminin etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde bir deney çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde okuyan öğrencilerinden homojen özellikleri taşıyan gruplar örneklem olarak seçilmiş ve karşı çıkmaları beklenen bir değişim programını onaylayıp onaylamadıkları sorulmuştur. Grupların karar verme süreçlerinde ara düzey bir yöneticinin öğrencilerle informal iletişim kurması sağlanmış ve bu iletişimin süreci nasıl etkilediği incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ara düzey yönetici informal iletişim kanallarıyla örgüt üyelerinin yeni sisteme dair fikirlerini istenilen yönde şekillendirebilmektedir.

Yayın Adı: Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

Yayın Yeri: 9th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Yayın Türü: Bildiri

Sayfa Numarası: 3161-3169

Editörler: Zeki Parlak – İbrahim Güran Yumuşak

Yayın Tarihi: Haziran, 2011

Bildirinin Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir