Türkiye’de Mobil Sağlık Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar ve Mobil Sağlık Uygulamalarının İncelenmesi

Araştırma Problemi: Günümüzde mobil cihazlarda kullanılabilecek pek çok sağlık uygulaması olmasına rağmen bu uygulamaların istenilen sonuçları sağlayıp sağlayamadığı ve mobil sağlık konularında yapılan akademik çalışmaların sistematiği tartışılan bir konudur. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, mobil sağlık alanında Türkçe literatürde yayımlanan Çalışmanın Devamı ›