Bireylerin Mobil Sağlık Uygulaması Kullanım Durumu ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; mobil sağlık uygulamalarının kullanım sıklıklarını belirleyerek mobil sağlık uygulaması kullanımının e-Sağlık okuryazarlığıyla olan ilişkisini ortaya koymak ve kullanıcıların mobil sağlık uygulamalarını tercih nedenlerini, ihtiyaç duydukları mobil sağlık uygulamalarının neler olduğunu ve mevcut uygulamalara yönelik endişe düzeylerini Çalışmanın Devamı ›

Sosyal İnovasyon: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi

Özet Ekonomi, politika, çevre ve işletme gibi birçok alanda önemi artarak devam eden sosyal inovasyon kavramı, sürdürülebilir yaşam sağlamak adına; erişilebilir toplum, sosyal refah, fırsat eşitliği ve toplumsal yenileşimi sağlama çabası olarak tanımlanabilir. Sosyal inovasyon, dünyada artan toplumsal problemler karşında Çalışmanın Devamı ›

Sağlık Yönetiminde Tıbbi Terminoloji

Tıp alanında kullanılan ortak dilin Latince olması, tıp eğitimi almayan ancak sağlık kurumlarında görev yapan personelin iş ortamında iletişim kurmasını zorlaştırabilmektedir. Kitapta diğer tıbbi terminoloji kitaplarından farklı olarak tıp terimlerine idari bir bakış açısıyla yaklaşılmış ve içerikler sağlık kurumlarının hizmet Çalışmanın Devamı ›

Türkiye’de Mobil Sağlık Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar ve Mobil Sağlık Uygulamalarının İncelenmesi

Araştırma Problemi: Günümüzde mobil cihazlarda kullanılabilecek pek çok sağlık uygulaması olmasına rağmen bu uygulamaların istenilen sonuçları sağlayıp sağlayamadığı ve mobil sağlık konularında yapılan akademik çalışmaların sistematiği tartışılan bir konudur. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, mobil sağlık alanında Türkçe literatürde yayımlanan Çalışmanın Devamı ›

Öküzün A’sı Kitap Kritiği

Öküzün A’sıBarry SandersAyrıntı Yayınları, 5. Baskı, 2017Çeviri: Şehnaz Tahir “Hiçbir şey diyen bir cümlenin, ortasına terk edilmiş bir kelimeliyim. [1]” Bu cümle kanımca Barry Sanders’in Öküzün A’sı kitabının temel düşüncesi olan sözellik ve okuryazarlık ilişkisini açıklayan bir örnek olarak gösterilebilir. Çalışmanın Devamı ›

i-Nesli Kitap Kritiği

i-NesliJean M. TwengeKaktüs Yayınları, I. Baskı, 2018Çeviri: Okhan Gündüz Aynı yıllarda doğan ve ortalama aynı sürelerde yaşam süren kişilerin ortak sosyal davranışlarına göre yapılan ayrımların en günceli ve diğer nesillere saranla çok daha hızlı ve farklı değişimler yaşayan nesil olarak Çalışmanın Devamı ›

Örgütlerde İnformal Öğrenme

Değişimin süreklilik arz ettiği günümüz dünyasında öğrenme olgusu, örgütlerin esnek davranabilme becerilerini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Öğrenme eyleminin etkin bir biçimde gerçekleşmesi için örgütlerin sahip oldukları kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle örgütler mevcut kaynaklarını değişen Çalışmanın Devamı ›

Sosyal Medyanın Sağlık İletişimindeki Yeri

Sağlık alanındaki bilgi ihtiyacının karşılanması, günümüzde pek çok farklı kaynaktan gerçekleştirilebilmektedir. Şüphesiz bu kaynakların en sık kullanılanları arasında internet ve sosyal medya araçları gelmektedir. İnsanların sağlıkla ilgili bilgi ihtiyaçlarını bu araçları kullanarak karşılıyor olması da sağlıkla ilgili bilgi sunanları bu Çalışmanın Devamı ›

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Günümüzdeki pek çok sektörde standart haline gelmeye başlayan kalite kavramı sağlık sektöründeki uygulamalarda da yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin aldıkları sağlık hizmetlerindeki kalite algısının nasıl oluştuğunu belirlemektir. Kalite algısını oluşturan unsurları belirlemek adına evren olarak Çalışmanın Devamı ›

Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

Günümüz piyasasında örgütlerin kendilerini çevrelerinde gerçeklesen değişikliklerden soyutlaması düşünülemez. Örgütün faaliyetlerini devam ettirmesi için çevreyi takip etmesi ve uyum sağlaması gereklidir. Örgütün çevresindeki değişikliklere uyum sağlamasındaki başarısı, büyük ölçüde, örgüt üyelerinin değişimi doğru bir şekilde algılamaları ve istenilen şekilde ayak Çalışmanın Devamı ›